14 - រឿង ជាតិ​ខ្លា​ធំ (ប្រជុំរឿងព្រេងខ្មែរ ភាគទី១)